NOWOŚĆ! Eco-Steril FRESH wiaderko 10kg

38,00 

Opis

Zawiera dodatek naturalnych olejków eterycznych poprawiających oddychanie.

Eco-Steril FRESH to produkt w 100 % naturalny, służący do efektywnej poprawy środowiska bytowania zwierząt poprzez tzw. „suchą dezynfekcję”.
Nie zawiera syntetycznych dodatków.
Ponadto Eco-Steril FRESH:
– działa osuszająco;
– redukuje procesy gnilne i fermentacyjne w ściółce i oborniku;
– zmniejsza emisję amoniaku i siarkowodoru;
– poprawia jakość powietrza w pomieszczeniach inwentarskich;
– ogranicza liczebność owadów uciążliwych np. much oraz pleśniakowca lśniącego;
– ogranicza rozwój jaj i larw owadów uciążliwych.

Skład chemiczny: Dynamicznie mikronizowana mieszanina naturalnych składników magnezu i wapnia
Zastosowanie i sposób użycia:
Stosować jako warstwę osuszającą pod ściółkę (zastępuje wapno) do osuszania i sanityzacji każdego rodzaju podłoża (słoma, trociny, beton, ziemia, pryzmy obornika) przez opylanie, obsypywanie lub oprysk
Zalecane stężenia:
– obsypywanie: dawka od 100 do 300 g/m2 osuszanej powierzchni;
– oprysk: w proporcji 1:3 (1 część Eco-Sterila / 3 części wody, dobrze wymieszać).
Maksymalne rozcieńczenie w proporcji 1:5 (zawiesina sedymentuje do 2 godzin)
Oprysk wykonać tak aby dokładnie pokryć osuszaną powierzchnię.

Trwałość: 24 miesiące od daty produkcji

PRODUKT POLSKI